Volg
ons op
toggle menu

Spelregels 2019

Inschrijven

Deelname aan de Rokjesdagloop / Walk4MS bedraagt €15,-. Deze prijst geldt voor iedere afstand en zowel voor het hardlopen als wandelen.

Annuleringsvoorwaarden

Een inschrijving annuleren kan t/m donderdag 28 februari, tegen € 2,50 administratiekosten. Na 28 februari is annuleren niet meer mogelijk en kun je alleen nog trachten je startnummer over te dragen aan iemand anders.

Overdracht startnummer

Vanaf 1 maart tot uiterlijk zaterdagavond 30 maart 17:00 uur is het mogelijk om je startnummer (kosteloos) over te dragen aan een andere deelneemster. Stuur een e-mail naar info@rokjesdagloop.nl met de volgende gegevens:

 • Naam aangemelde deelneemster
 • Aangemelde afstand
 • Naam en geboortedatum van de nieuwe deelneemster aan wie je het nummer wilt overdragen
 • Adres, woonplaats, noodnummer en e-mailadres van de nieuwe deelneemster.

Reglement Rokjesdagloop / Walk4MS 2019

 1. Deelname aan de Rokjesdagloop (5 of 10 km) staat uitsluitend open voor hardloopsters (v). Deelname aan de Walk4MS (5, 10 of 15 km) staat open voor wandelaars (v), rolstoelers/wheelers (v) en hun begeleiders (m/v).
 2. De deelnemers verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan het reglement.
 3. Inschrijving voor de Rokjesdagloop / Walk4MS is persoonsgebonden. Het startnummer en/of de chip zijn uitsluitend overdraagbaar onder bepaalde voorwaarden. Zie hiervoor Overdracht startnummer.
 4. Iedereen neemt deel voor eigen risico. De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of de beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens ten gevolge van grove schuld van de Stichting.
 5. De wedstrijdleiding heeft het recht een deelneemster te diskwalificeren en uit het hardloopevenement te halen. De medische staf heeft het recht een deelneemster (verdere) deelname aan het hardloopevenement te ontzeggen.
 6. Instructies van politie, wedstrijdleiding en medewerkers moeten direct en stipt worden opgevolgd. Ook dient men de aangegeven aanlooproute te volgen. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.
 7. De Wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de Stichting ontheffing is verleend.
 8. Deelname aan de hardlooponderdelen van de Rokjesdagloop staat alleen open voor hardloopsters. Het is niet toegestaan om aan de hardlooponderdelen van de Rokjesdagloop deel te nemen per rolstoel, wheeler enz. Het is niet toegestaan met een buggy, baby-jogger of ander baby-vervoersmiddel deel te nemen aan het hardloopevenement. Het is ook niet toegestaan honden (al dan niet aangelijnd) mee te nemen. Het is deelneemsters evenmin toegestaan zich te laten begeleiden door een of meer personen op een fiets of ander vervoermiddel, tenzij met toestemming van de Stichting Rokjesdagloop. De wandelonderdelen staan vanzelfsprekend wel open voor rolstoelers, wheelers, wandelaarsters met een buggy, baby-jogger of ander baby-vervoersmiddel. Ook honden mogen meegenomen tijdens het wandelen, mits aangelijnd.
 9. Hardloopsters die zich hebben ingeschreven en van deelname afzien, hebben geen recht op teruggave van het inschrijfgeld. We kan het startnummer worden overgedragen. Zie hiervoor Overdracht startnummers.
 10. De Stichting behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of het gehele evenement af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij het hardloop/wandelevenement redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt in principe geen restitutie plaats van inschrijfgeld. De Stichting streeft ernaar (een deel van) de kosten te restitueren, zulks afhankelijk van het moment van afgelasting en van afspraken met de desbetreffende leveranciers.
 11. Op het finishpunt gelden limiettijden te weten respectievelijk 50 minuten voor de 5 kilometer en 100 minuten voor de 10 kilometer. Een loopster aan wie kenbaar is gemaakt dat zij de limiet heeft overschreden, is gediskwalificeerd. Zij neemt niet langer aan het hardloopevenement deel.
 12. Prijzen: zowel bij de 5 kilometer als de 10 kilometer ontvangen de eerste drie vrouwen een prijs. Zowel bij de 5 km als bij de 10 km ontvangen alle deelnemers een attentie. De wandeltocht is geen wedstrijd, de deelnemers ontvangen wel een medaille.
 13. Van eenieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.
 14. De uitslagen van de Rokjesdagloop worden bepaald door de volgorde van binnenkomst.
 15. De gegevens van de deelneemsters worden opgenomen in een bestand. Dit bestand wordt niet aan derden verstrekt, maar alleen door de Stichting gebruikt om met de deelneemsters te communiceren.
 16. Deelneemsters gaan akkoord met vermelding in de uitslagenlijst en publicatie van de uitslagen op internet en met publicatie van tijdens de Rokjesdagloop gemaakte foto’s en video’s.
 17. Deelneemsters gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video, tv e.d. voor promotionele doeleinden van de Stichting ten behoeve van door haar georganiseerde evenementen, zonder daarvoor vergoeding te claimen.
 18. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de Stichting.